วิชาการ

ที่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และมอบทักษะการใช้ชีวิตนอกเหนือจากวิชาในห้องเรียน เราพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาคุณค่าในตนเองและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เพราะเราเชื่อว่านั่นคืออัตลักษณ์ที่สามารถนำบุตรหลานของท่านให้ส่องสว่างและไปได้ไกลมากกว่าในอนาคต

เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการคู่กับความสุขของผู้เรียนของเราทุกคนด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน

สร้างผู้เรียนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ระบบสองภาษา (Language Immersion Methodology) ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

หน้าถัดไป