กิจกรรมเสริม

เรามีหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมและกว้างขวาง ผ่านการลงมือทำกิจกรรรมที่สนุกและหลากหลาย (Play + Learn = PLERN เพลิน) Project Based Learning ศิลปะ ดนตรี กีฬา ผู้เรียนเชื่อมโยงต่อเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หน้าถัดไป