เปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี

ระดับอนุบาล

เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

(อายุ 2-6 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1- 6

(อายุ 7-12 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาและวิชาการ

เราเน้นความเป็นเลิศด้านภาษาและวิชาการ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะศตวรรษ 21
สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ชีวิตมากกว่าวิชาในห้องเรียน

กิจกรรมเสริมทักษะ

มีหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมและกว้างขวาง นักเรียนของเราทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี เปียโน กีฬา เทควันโด้ ว่ายน้ำ เพื่อปลูกฝังทัศนคติบวก และมีสุขภาพดี

การใส่ใจนักเรียน

เรามีระบบการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด (Pastoral Care) เป็นชุมชนโรงเรียนที่ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อให้ลูกของเรามีความสุข รู้สึกตื่นเต้นที่จะมาโรงเรียนในทุกๆ วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียนมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศดี สะอาด อาคารเด่น เน้นความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาการในทุกๆ ด้านของนักเรียน

ยินดีต้อนรับจากครูแตง

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เราเป็นโรงเรียนระบบสองภาษา Bilingual Education Program ที่ได้ปรับพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษระบบนานาชาติเข้ากับหลักสูตรไทยจากกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างลงตัว โรงเรียนของเราเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งด้านหลักสูตรที่เน้นความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นหัวใจสำคัญ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และกิจกรรมเสริมต่างๆ 

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ผู้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bilingual International Education

5

ติดอันดับผลคะแนนรวม ONE
4 กลุ่มสาระวิชาสูงสุดในประเทศ 

99%

สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ตนเลือกเป็นลำดับแรก

2012

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร เปิดทำการ

2015

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการ

ทัศนะจากผู้ปกครอง

เปิดรับสมัครสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 2-12 ปี

ลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียนอิมพีเรียล ที่นี่

"โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความสุขและการมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่"

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

อะไรที่ทำให้การมาเรียนที่อิมพีเรียลมีความสุข? 

เป็นเพราะชื่อเสียงโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาที่เราใส่ใจและเน้นความสำคัญกับนักเรียนของเราเป็นรายบุคคล เด็กทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะรอบด้าน เพราะเราปลูกฝัง ความรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก รวมถึงทัศนคติที่เป็นบวก

สาขาพิจิตร

สาขาพิษณุโลก

ลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน