คุณแม่ของน้องเนลลี่น์และน้องรดา

คุณครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความเป็นกันเอง บรรยากาศการเรียนเป็นมิตร เด็กๆ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม โรงเรียนมีมาตรการตอบสนองสถานการณ์โควิดได้เหมาะสม ทั้งวิชาการ และด้านสุขอนามัยค่ะ