คุณแม่อัญชลี น้องปาณิส, น้องปันปัน

ด้านหลักสูตร ประทับใจโรงเรียนที่หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก Native Speaker อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีเรียนเปียโน เทควันโด ว่ายน้ำ และมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะและส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจค่ะ