ติดต่อเรา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร     สองภาษา

51/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิต 65000
โทร: 056 612 991

[email protected]

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

99/99 หมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055 366 244

[email protected]