คุณแม่ของน้องมีมี่และน้องปราบ

น้องมีมี่ (ลูกสาวคนโต) สามารถนําความรู้ที่ได้จากโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาไปเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ที่น้องเลือกไว้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ตอบโจทย์ทุกอย่างของเราได้ดีมากๆ เลยค่ะ