คุณแม่ของน้องออโต้ น้องทิบโก้ และน้องชีโน่

ประทับใจในหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบ 2 ภาษาของโรงเรียน บรรยากาศดี สะอาด ดูมีความปลอดภัย ประทับใจทัศนวิสัยของผู้อำนวยการแตง และการใส่ใจดูแลของคุณครูทุกคน