ภาพรวมของโรงเรียน

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในใจคุณ (#1 School of Choice in your Heart) เราต้องการที่จะปั้นพัฒนาเด็กของเราให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไม่เพียงแต่ความสามารถด้านภาษาและวิชาการที่หลากหลายมากมาย แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราเน้นความมีมารยาทที่ดีงาม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความอ่อนโยนของพวกเขา

ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษาได้รับโรงเรียนรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดระดับประเทศสำหรับสถานศึกษา คือรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โดยนายอรรถพล เทพรักษ์เป็นผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตราลดา